ప్రదర్శన

2017 SGIA ఎక్స్‌పో

2018 SGIA ఎక్స్‌పో

2019 SGIA ఎక్స్‌పో

ఫెస్పా 2016

ఫెస్పా 2017

ఫెస్పా 2018

ఫెస్పా 2019

ఎస్జీఐ దుబాయ్ -2016

ఎస్జీఐ దుబాయ్ -2017

ఎస్జీఐ దుబాయ్ -2018

ఎస్జీఐ దుబాయ్ -2019

ఎస్జీఐ దుబాయ్ -2020

షాంఘైలో చైనా 2015

షాంఘైలో సైన్ చైనా 2016

షాంఘైలో సైన్ చైనా 2017

SIGN CHINA 2018 IN షాంఘై

షాంఘైలో సైన్ చైనా 2019

షాంఘైలో చైనా 2020 సైన్ చేయండి

27 వ షాంఘై ఇంటర్నేషనల్ యాడ్ & సైన్ టెక్నాలజీ & ఎక్విప్మెంట్ ఎగ్జిబిషన్

28 వ షాంఘై ఇంటర్నేషనల్ యాడ్ & సైన్ టెక్నాలజీ & ఎక్విప్మెంట్ ఎగ్జిబిషన్